REKOM omrežje sprave

17.08.2012.

Press RS: Fantomskemu REKOM-u milijon evrov

Banja Luka 20. 06. 2012

Press RS

EVROPSKA KOMISIJA FINANCIRA PROPADLI PROJEKT

Fantomskemu REKOM-u milijon evrov

Regionalna komisija za ugotavljanje resnice o vojnih zločinih na območju bivše Jugoslavije je doživela propad, vendar še naprej razpolaga z letnim proračunom, večjim od milijona evrov.

Komisija s skrajšanim imenom REKOM, katere idejni tvorec je kontroverzna direktorica Fonda za humanitarno pravo Srbije Nataša Kandić, je na terenu ostala brez podpore združenj žrtev vojne ne samo v RS, temveč tudi v FBiH, Hrvaški in Srbiji, vendar ji to ne preprečuje, da na račun svojega glavnega financerja, Evropske komisije ne bi mastno služila, uživala in ne bi delala ničesar, kar bi doprineslo k uresničitvi začetne ideje ter končni osvetlitvi najnovejše zgodovine na tem področju.
Kot za Press RS odkrivajo odlično obveščeni viri, so aktivno vlogo v propadlem REKOM-u, ki bi po zamisli Kandićeve moral biti glavni tolmač novejše zgodovine na teh prostorih in edina avtoriteta za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih na področju BiH, obdržali samo še posamezniki, ki jim “volontersko” delo na ugotavljanju resnice o vojnih zločinih prinaša ogromno finančno korist. Tako se za honorarje treh članov t.i. Regionalnega tima javnih zagovornikov REKOM-a v BiH letno daje celo 130.000 mark !
– V poročilu o napredku javnega zagovarjanja iniciative REKOM, ki ga je Kandićeva pred nekaj dnevi podala ostalim članom tega fantomskega združenja se odkrito priznava, da je REKOM izgubil podporo v Srbiji, BiH in na Kosovu, ter da mu deklarativno podporo dajeta samo še predsednika Hrvaške in Črne gore. Kar se tiče BiH se je v timu javnih zagovornikov REKOM-a knjiga zožila na samo tri črke, to pa so profesor Pravne fakultete v Sarajevu Zdravko Grebo, gledališki režiser Dino Mustafić in novinarka Dženana Karup Druško. Da je tudi ta trojica ostala v REKOM-u izključno iz finančnih razlogov, potrjujejo tudi njihovi honorarji. Grebo, Mustafić in Karup Druško namreč od Kandićeve vsak mesec dobivajo po 1.800 evrov za privrženost projektu, ki skorajda več ne obstaja – trdijo viri Pressa RS.

Omenjeni polom pa Kandićevi ni preprečil, da ne bi po Evropi še naprej zbirala donatorska sredstva za delo svoje „mirotvorne komisije”.

Ramulić: Ne verjamem več Kandićevi

Edin Ramulić, predsednik združenja „Izvor” iz Prijedora, v katerem se zbirajo bošnjaške žrtve pretekle vojne pojasnjuje, da je pred več kot dvema letoma izstopil iz REKOM-a, ker je prišel do spoznanja, da je glavni cilj Nataše Kandić jemanje in poraba denarja od tujih donacij.
– Razen Kandićeve nihče ni sprejemal nikakršne pomembne odločitve v REKOM-u in vsi smo bili samo krinka za njene osebne ambicije. Ne verjamem v njene poštene namene – sporoča Ramulić.

– Čeprav je skorajda zamrl, ima REKOM še naprej letni proračun preko milijona evra. Glavni financer te propadle ideje je Evropska komisija in njen direktor za zahodni Balkan Pierre Mirel, ki v zahodnoevropskih državah še naprej lobira za finančno podporo projektu, ki je koristi prinesel edino Kandićevi in njenim najbližjim sodelavcem. Potrebno je spomniti, da je v REKOM-u kruh našel tudi Lazar Stojanović, nekdanji soprog Nataše Kandić. Njemu je kot direktorju medijske kampanje REKOM-a nekdanja soproga uredila mesečno “skromno plačilo” v višini 2.300 evrov – pravijo naši sogovorniki.

Branko Todorović, predsednik Helsinškega odbora za človekove pravice v RS, ki je iz članstva v REKOM-u izstopil pred več kot dvema letoma je za Press dejal, da ga ne preseneča, da so iz projekta Nataše Kandić zbežale skoraj vse NVO in združenja žrtev vojne.

– Skrbi pa me to, ker poskuša Kandićeva za vsako ceno obdržati pri življenju neko propadlo idejo in sabotira vsak poskus domačih institucij, da končno postavijo piko na dogodke iz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Očitno je, da REKOM ni dobil podpore v državah nastalih po razpadu nekdanje SFRJ in mislim, da je ta zgodba končana. Tukaj je glavni problem sedaj to, da REKOM, čeprav je propadel, poskuša z lobiranjem pred mednarodnimi telesi še naprej zadržati status, ki ga nima na terenu. Helsinški odbor v RS je še posebej zaskrbljen zaradi tega, ker glavni ljudje REKOM-a poskušajo zaustaviti oblikovanje državnih komisij za ugotavljanje resnice o dogajanju iz pretekle vojne – trdi Todorović.

Tudi predsednik Republiškega združenja družin padlih in zajetih borcev in izginulih civilistov RS Nedeljko Mitrović meni, da je zgodba o REKOM-u končana že zdavnaj, vendar ni potrebno izključiti možnost, da bo Kandićeva poskusila še naprej vzdrževati videz obstoja te organizacije, vse dokler ji prihajajo bajne donacije.

– Ker so iz REKOM-a izstopile vse resnejše organizacije in združenja žrtev vojne, je Kandićevi ostalo samo še to, da s tujim denarjem obdrži nekaj svobodnih strelcev, kot so Grebo ali Mustafić. Za nas je REKOM samo grda preteklost – sklene Mitrović.

Boris Knežević

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.