REKOM omrežje sprave

todorovic

19.02.2014.

In Memoriam – Aleksandar Todorović

todorovic

Koalicija za REKOM sa tugom se oprašta od svog dugogodišnjeg člana Aleksandra Todorovića, osnivača i člana predsedništva Civilne inicijative izbrisanih stanovnika Slovenije.

U prilogu je insert sa konferencije za medije “Izbrisani – uslovi za ispravljanje nepravdi i isplatu odšteta od države Slovenije” održane 09.07.2013. u Beogradu.