Dokumentiranje ratnih žrtava i mjesta zatočenja: Podrška osnivanju REKOM

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Zagreb (12.12), Sarajevo (13.12), Beograd (15.12) i Priština (19.12.2016)
Documenta, TJAR, CDTJ, FHP i FHP Kosovo

Ljudi koji su izgubili život u vezi sa ratom u Hrvatskoj, 1991 - 1995.
Državljani Srbije i Crne Gore koji su izgubili život u vezi sa ratom, 1991 - 1995.
Državljani Srbije i Crne Gore koji su izgubili život u Vukovaru, 1991 – 1995.
Mjesta zatočenja u BiH, 1992 - 1995.
Ljudi koji su izgubili život u vezi sa ratom na Kosovu, 1998 - 2000.
Žrtve NATO bombardovanja, 24.03 - 9.06.1999.
Ratne žrtve u opštini Glogovac/Gllogoc, 24.03. – 31.12.2000
Ratne žrtve u opštini Gnjilane/Gjilan, 24.03. - 31.12.2000.


Dokumentimi i viktimave të luftës dhe vendet e ndalimit: Mbështetja e themelimit të KOMRA-s

PMe rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, Zagreb (12.12), Sarajevë (13.12) Beograd (15.12) dhe Prishtinë (19.12.2016)
Dokumenta, SHDTPP,QDDT, FDH dhe FHD Kosovë

Njerëz që humbën jetën lidhur me luftën në Kroaci, 1991-1995.
Shtetasit e Serbisë dhe Malit të zi të cilët kanë humbur jetën si pasojë e luftës, 1991 - 1995.
Shtetasit e Serbisë dhe Malit të Zi të cilët kanë humbur jetën në Vukovar, 1991 – 1995.
Vendet e ndalimit në B dhe H, 1992 - 1995.
Njerëz që humbën jetën lidhur me luftën në Kosovë, 1998 - 2000.
Viktimat e bombardimeve të NATO-s, 24.03 - 9.06.1999.
Viktimat e luftës në komunën e Gllogocit/Glogovac, 24.03. – 31.12.2000
Viktimat e luftës në komunën e Gjilanit/Gnjilane, 24.03. - 31.12.2000.