Vesti

Zaštićeni svedok L 12

02.07.2018

Izvod  iz video zapisa svedočenja zaštićenog svedoka L-12

Predmet: Limaj i drugi (IT-03-66)

Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Alex Whiting

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 13.12.2004.

Svedok L-12 je Albanac sa Kosova kojeg su u leto 1998.pripadnici Oslobodilačke vojske Kosovo zatvorili u štalu na farmi u Lapušniku koja je pretvorena u zatočenički objekt.

Produkcija: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.