Vesti

Zahteva se veći napor na razrešavanju sudbine nestalih lica na Kosovu

 

Saopštenje za medije Koalicije za REKOM povodom Dana nestalih lica

 27.04.2012.
„Zahteva se veći napor na razrešavanju sudbine nestalih lica na Kosovu“

Povodom Dana nestalih lica na Kosovu, Kosovska Koalicija za REKOM zahteva od državnih institucija na Kosovu da učine više na razrešavanju sudbine nestalih lica tokom poslednjeg  rata na Kosovu. Smatramo da proces rešavanja sudbine nestalih osoba u poslednjem ratu na Kosovu nije dinamičan, a trebao bi biti, sa svim dosadanjim rezultatima do sada broj nestalih lica , 13 godina nakon rata, ispostavlja se da je 1781 osoba. Imajući u vidu  da pitanje neidentifikovanih posmrtnih ostataka, oko 400, što to predstavlja prepreku za brži napredak u procesu identifikacije zato Koalicija za REKOM trazi od Odeljenja Sudske medicine ( OSM ) Ministarstva pravde na Kosovu u saradnji sa Euleksom, veću posvećenost po ovom pitanju. Koalicija za REKOM poziva relevantne lokalne institucije za dostojanstveniji institucionalni tretman porodica nestalih osoba.

Koalicija za REKOM zahteva od relevantnih institucija da povećaju svoje napore na identifikaciji osoba koje su naredile, izvršile  ili prikrili informacije o sudbini građana Kosova, bez obzira na etničku pripadnost, a koji se danas nalaze na spisku nestalih lica,da se nad njima pokrene istraga i sudski postupak i na taj način porodice nestalih osoba ostvare pravo na pravdu.

Koalicija za REKOM snažno insistira da se svi relevantni akteri, nacionalni i međunarodni, koji tretiraju pitanje nestalih lica, istu tretiraju  isključivo kao humanitarno pitanje.