Vesti

Vansudski mehanizam s fokusom na žrtve

t_REKOM-znak-mali

 

 

 

 

Na regionalnim konsultacijama koje je organizovala Koalicija za REKOM 05.06.2010 godine u Banjaluci vise od trideset predstavnika nevladinih organizacija iz cijelog regiona dalo je svoju podršku ideji o osnivanju REKOM komisije.

Otvarajući konsultacije Tanja Topić, politička analitičarka iz Banjaluke i članica koordinacijskog vijeća Koalicije za REKOM osvrnula se na posjetu lidera regiona Bosni i Hercegovini istakavši da je to najbolja potvrda da je Koalicija za REKOM na pravom putu. “Prošlonedjeljni dogadjaji nam govore da je sazrela društvena potreba da se na regionalnom nivou osnuje Komisija koja bi se bavila istraživanjem činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na prostoru nekadašnje SFRJ u periodu od 1991-2001. godine. Buduća komisija REKOM će biti vansudski mehanizam u čijem će fokusu biti žrtve“ kazala je Topićeva.
Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda je govoreći o kriteriju za izbor budućih komesara REKOM-a naglasila da to moraju da budu profesionalci odani činjenicama na koje politika nema uticaj. “Raspravom o narctu Statuta REKOM ulazi se u jednu novu fazu konsultativnog procesa“ istakala je Nataša Kandić.
U višečasovnoj debati predstavinici nevladinih organizacija iz regiona dali su svoje prijedloge, preporuke i mišljenja o kriterijumu za izbor članova kao i o ciljevima, nadležnostima i ovlaštenjima buduće komisije REKOM.