Vesti

Treba podržati žrtve da govore pred sudom

t_REKOM-znak-mali
Beograd, 23.04.2010.
Suđenje za ratne zločine pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima jedini su pravni instrumenti za utvrđivanje individualne krivične odgovornosti, ali nisu dovoljni za stvaranje zapisa o svemu što se desilo u oružanim sukobima u nekadašnjoj SFRJ, rekla je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić na debati o inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za činjenice o ratnim zločinima i svim žrtvama (REKOM).
Na nacionalnim kosultacijama sa pravničkom zajednicom Srbije, na kojoj je prisustvovalo preko 20 advokata, tužilaca i sudija razgovaralo se o ciljevima, modelu i razlozima zašto je REKOM važan za region ali i za svakog od nas.
Profesorka pravnog fakulteta u Beogradu Jasminka Hasanbegović je rekla da je veoma važno prikupiti sva dokumenta iz vremena kada su vršeni zločini, jer samo ako se oni prikupe na jednom mestu , možemo se baviti temom utvrđivanja odgovornosti. “Doprinos REKOMA je pravljenje dokumentacione baze u kojoj će svako moći da iznese pojedinačnu istinu koju će posle ocenjivati svi zainteresovani- žrtve,pravnici, istoričari, sociolozi ili psiholozi”, rekla je Hasanbegović.
“Dobro je da postoji ovakva inicijativa koja može da doprinese stvaranju šire baze podataka i time pomogne redovnim sudovima” smatra sudija Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić. On je rekao da treba podržati žrtve da govore o svojim stradanjima pred sudom, ali i da je preambiciozno očekivati da će sudovi postupati po nalogu REKOM-a. “Mnogo je realnije da Komisija uputi poziv za svedočenje, jer je važno da svedoci dođu svojom voljom i govore o zločinima, a onda ih treba pitati da li žele da svedoče i pred Sudom”, predlaže Alimpić.
Sekretar za ljudska i manjinska prava u ministarstvu Republike Srbije Marko Karadžić smatra da REKOM treba da ima u svojoj nadležnosti i donošenje odluka koje će uticati na stvaranje udžbenika, odlučivanje o obeležavanju dana sećanja, podizanje spomenika i slično.
Silvija Panović Đukić iz Saveta Evrope je rekla da je veoma važno utvrditi kojim mehanizmima će se država obavezati da sarađuje sa Komisijoma, a advokat Toma Višnjić smatra da će uspeh REKOM-a biti efikasnost saradnje sa državom.