Vesti

Temat – Mogućnost pomirenja

REKOM je projekat civilnog društva započet 2005. godine debatom kako se suočavati sa prošlošću na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj projekat traje i danas, a cilj je da postane međudržavni projekat i instrument suočavanja sa ratnim zločinima u regionu tako što će utvrditi broj žrtava ratova i činjenice o kršenjima ljudskih prava.
Koalicija za REKOM do sada je dokumentovala 23 000 žrtava u vezi sa ratom i 630 logora i drugih mesta zatočenja. Osnivanje tela poput REKOM-a je istorijska prilika koju političari ne bi trebalo da propuste. Pomirenje između država bivše SFRJ je proces koji će trajati godinama i od koga će zavisiti odnosi unutar društva, ali između država regiona.

Sagovornici:
Dino Mustafić, pozorišni reditelj
Dženana Karup Druško, direktorica organizacije Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje (TPOS)
Marijana Toma, istoričarka
Žarko Puhovski, politički analitičar

( Objavljeno na Remarker, 25.10.2017. )