Peticija za REKOM

Tribina „Da se zna, da se ne ponovi“ u Novom Sadu

Tribina „Da se zna, da se ne ponovi“, na kojoj će studentima biti predstavljena kampanja prikupljanja
potpisa podrške osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim
teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. godine na prostoru bivše SFRJ (REKOM),
biće održana u petak 01. aprila od 15.00 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Organizatori tribine „Da se zna, da se ne ponovi“ jesu Inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda, Klub studenata sociologije Sociologikus i Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada.

Čitaj dalje

Tribina „Da se zna, da se ne ponovi“

Tribina „Da se zna, da se ne ponovi“, na kojoj će studentima biti predstavljena kampanja prikupljanja
potpisa podrške osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim
teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. godine na prostoru bivše SFRJ (REKOM),
biće održana u ponedeljak 28. marta od 18.30 časova na Filozofskom fakultetu u Beogradu (slušaonica
101).

Čitaj dalje

Milion potpisa za REKOM

Banja Luka/ Beograd/ Podgorica/ Priština/ Sarajevo/ Zagreb, 1.jun Medijska kampanja Inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na području bivše Jugoslavije (REKOM) predstavljena je istovremeno u regionu tačno u 5 do 12.

Čitaj dalje