Konsultacije

Regionalne konzultacije o Inicijativi REKOM sa studentima i mladim znanstvenicima

Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, Legalis, Zagreb, u petak, 17.12.2010. u ime Koalicije za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području bivše SFRJ – Koalicije za REKOM, organizirala je regionalne konzultacije o Nacrtu Statuta REKOM-a sa studentima i mladim znanstvenicima iz područja  prava, politologije, sociologije i povijesti.

Čitaj dalje

U budućnost sa čistom prošlošću

Nacionalne konsultacije sa mladima i organizacijama mladih o Inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za ustanovljenje i javno iznošenje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM), održane su 15.decembra u Podgorici . Studenti crnogorskih univerziteta, članovi podmladaka političkih partija, ali i predstavnici omladinskih organizacija dali su punu podršku inicijativi za REKOM i istakli da treba stati uz svaki napor da se utvrde činjenice o žrtvama ratova koji su se dešavali na prostoru bivše Jugoslavije, kako bi mladi ljudi u budućnost išli bez tereta iz prošlosti.

Čitaj dalje