Konsultacije

Održane regionalne konsultacije sa udruženjima i porodicama žrtava o Nacrtu Statuta REKOM-a

Priština 17. decembar – U prisustvu vise od sedamdeset predstavnika udruženja porodica žrtava sa područja bivše Jugoslavije, u Prištini su održane regionalne konsultacije o Nacrtu Statuta buduće Regionalne Komisije za ustanovljenje i javno iznošenje činjenica o ratnim zločinima i drugim teskim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM)

Čitaj dalje

Prve regionalne konsultacije sa nevećinskim zajednicama na teritoriji bivse SFRJ

Skoplje, 29 januar –REKOM može da ohrabri vlasti u svim zemljama da ubrzaju suđenja za ratne zločine počinjene u ratovima 1991-2001 na području bivše Jugoslavije. Ovo je zaključak oko 50 predstavnika udruženja  nevečinskih zajednica i predstavnika nacionalnih veća manjinskih zajednica iz svih zemalja bivše Jugoslavije, koji danas sudeluju na Regionalnim konsultacijama o inicijativi za REKOM u Skoplju.

Čitaj dalje