Konsultacije

Rekom je način da se žrtvama vrati dostojanstvo, a počinioci da se osude.

Beograd,3.jul- Koliko članova REKOM treba da broji, na koji način treba da budu birani kao i koji su ciljevi kojima treba da se bavi komisija, raspravljano je na današnjim konsultacijama Inicijative za REKOM, sa porodicama i udruženjima žrtava. Učesnici skupa razmatrali su Nacrt Statuta Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava na područiju bivše Jugoslavije(REKOM) koji je sačinila radna grupa Koalicije za REKOM.

Čitaj dalje

Verske zajednice na Kosovu podržavaju REKOM

Prizren, 29.jul– Verske zajednice na Kosovu, bez izuzetka, podržavaju osnivanje nezavisne regionalne komisije koja će utvrđivati i javno publikovati dokaze o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na teritoriji bivše Jugoslavije u period 1991 – 2001. (REKOM).
 
Ovo je zajednički zaključak Islamske Zajednice Kosova, Katolicke crkve Kosova, Srpske pravoslavne crkve i drugih verskih zajednica okupljenih na Nacionalnim konsultacijama o Inicijativi za REKOM koje su održane u Prizrenu.
Čitaj dalje

Lokalne konsultacije o Nacrtu statuta REKOM-a u Osijeku i Vukovaru, 13.-14. jula 2010

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću organizirala je u ime regionalne Koalicije za osnivanje REKOM-a lokalne konzultacije u Osijeku i Vukovaru o nacrtu Statuta Regionalne komisije za ustanovljenje i javno iznošenje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM).
 
Na konzultacijama su sudjelovali predstavnici/e organizacija za zaštitu ljudskih prava, udruge žrtava i obitelji žrtava stradalih i nestalih, organizacije mladih, ženskih grupa i profesionalnih udruga.
Čitaj dalje