Izveštaji

Inicijativa za REKOM: Aktuelnosti-mart/ožujak 2011.godine

Nakon trogodišnjeg konsultativnog procesa, Koalicija za REKOM je na Skupštini održanoj 26. marta u Beogradu usvojila Predlog statuta REKOM. Skupština je organizovana na delegatskom principu. Učestvovalo 122 delegata iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Slovenije i Srbije.

Predlog statuta je usvojen ubedljivom većinom. Opasnost od blokade procesa je otklonjena usvajanjem amandmana predstavnice Udruženja BH Novinari  i Udruženja Prijedorčanki Izvor da se uz pojam “teške povrede međunarodnog humanitarnog prava” navedu konkretna krivična dela (genocid, ubistvo, progon, i dr.) u vezi sa kojima REKOM utvrđuje činjenice. Time je napravljen kompromis između zahteva  zagovarača da REKOM treba da utvrđuje izvršenje genocida i drugih krivičnih dela i izričitog stava svih pravnika (tužilaca, studija, advokata i pravnika za ljudska prava), koji su učestvovali u konsultativnom procesu, da u nadležnosti REKOM-a ne treba da bude pravno kvalifikovanje krivičnih dela.

Čitaj dalje

Inicijativa za REKOM: Aktuelnosti-februar/veljača 2011. godine

Koaliciju za REKOM broji 1163 člana, među kojima su brojne organizacije za ljudska prava, udruženja žrtava, organizacije mladih, udruženja veterana, mediji, verske zajednice I pojedinci. Podršku REKOM-u dali su  Parlament Crne Gore, predsednici Srbije i Hrvatske, Evropska komisija, Pododbor za ljudska prava Evropskog parlamenta, Komitet za spoljne poslove Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije,  i više od 2000 pojedinaca. U okviru političkog zagovaranja Inicijative REKOM, Stranka demokratske akcije (SDA) iz BiH dala je punu podršku Inicijatavi za osnivanje Regionalne komisije u čijem će fokusus biti žrtve i briga za sprečavanje ponavljanja zločina.

Čitaj dalje