Izveštaji

Predstavljeni Izveštaj o tranzicionoj pravdi i časopis Forum za tranzicionu pravdu u Beogradu

Koalicija za REKOM predstavila je danas, 9. aprila 2013. godine u Medija centru u Beogradu, Izveštaj o tranzicionoj pravdi u postjugoslovenskim zemljama za 2010/2011 godinu i časopis Forum za tranzicionu pravdu broj 4 . O Izveštaju su govorili Nataša Kandić, koordinatorka procesa REKOM i osnivačica Fonda za humanitarno pavo (FHP), Sandra Orlović, izvršna direktorka FHP, Mario Mažić iz Inicijative mladih za ljudska prava iz Hrvatske a Denisa Kostovičova predavačica na Londonskoj školi za politiku i ekonomiju predstavila je Forum. Skup je moderirala Maja Mićić iz Inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije. Konferenciji su prisustvovali predstavnici civilnog društva, ambasada i mediji.

Čitaj dalje