Debate

Okrugli sto u Prilepu: Izazovi suočavanja s prošlošću u Makedoniji

Okrugli sto Izazovi suočavanja s konfliktnom prošlošću u Republici Makedoniji, održan je 8. novembra 2013. u Prilepu, Makedonija, u saradnji Fondacije Konrad Adenauer, Centra za istraživanje i kreiranje politika i Koalicije za REKOM. Ovo je bila treća debata od planirane tri, u cilju podizanja javne svesti o značaju suočavanja s prošlošću i jačanja podrške Inicijativi za REKOM. 

Čitaj dalje