Vesti

Sećanje na žrtve minskog polja: Lovas, 18. 10. 1991.

Dana 18. oktobra 2019. obeleženo je 28 godina od zločina u Lovasu. Pored porodica žrtava i predstavnika institucija, cveće su položili i predstavnici Fonda za humanitarno pravo i Žena u crnom.

Lovas – komemoracija 18.10.2019.

Na minskom polju u Lovasu 18. oktobra 1991. godine poginuli su:

Petar (Danijel) Badanjak
Darko (Ivan) Solaković
Marijan (Jozo) Marković
Josip (Đuro) Turkalj
Zlatko (Marin) Panjik
Antun (Marin) Panjik
Mato (Nikola) Hodak
Slavko (Martin) Štrangarević
Marko (Božo) Vidić
Boško (Mijo) Bođanac
Ivan (Juraj) Conjar
Zlatko (Janko) Božić
Ivan (Petar) Sabljak
Marko (Petar) Sabljak
Tomislav (Josip) Sabljak
Slavko (Pero) Kuzmić
Ivica (Imbro) Kraljević
Ivan (Jure) Palijan
Mijo (Ivan) Šalaj
Luka (Pavo) Balić
Nikola (Josip) Badanjak