Vesti

REKOM kao preduslov trajnog mira na Zapadnom Balkanu

Koalicija za REKOM, povodom Međunarodnog dana mira poziva predsednike postjugoslovenskih država da potpišu sporazum o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava, počinjenim u periodu od 1991. do 2001. godine (REKOM) i tako doprinesu izgradnji dobrosusedskih odnosa, javnom priznanju svih žrtava koje predstavlja preduslov izgradnje mira i poverenja, a istovremeno i garanciju neponavljanja ratnih zločina.

Obaveza je predsednika i vlada postjugoslovenskih zemalja da osiguraju trajni mir u regionu, a osnivanje REKOM ima veliki potencijal da im u toj obavezi pomogne.

Podsećamo da je Inicijativa za formiranje REKOM-a postala deo Berlinskog procesa i da je u završnoj Deklaraciji Predsedavajućeg Samita Zapadnog Balkana održanog u Trstu 12. jula 2017. godine prepoznata uloga REKOM-a kao jedinstvenog regionalnog mehanizma koji predstavlja vezu između uspešne regionalne saradnje i pomirenja u regionu.