Vesti

Prve regionalne konsultacije sa nevećinskim zajednicama na teritoriji bivse SFRJ

Regionalne konsultacije sa nevećinskim zajednicama održane su u Skoplju 29.01.2011.