Press Kit

Logo

RECOM_logos

Fotografije

Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo; REKOM (Regionalna komisija za ratne zločine i kršenje humanitarnog prava)
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo / REKOM
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo; REKOM (Regionalna komisija za ratne zločine i kršenje humanitarnog prava)
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo / REKOM
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo; REKOM (Regionalna komisija za ratne zločine i kršenje humanitarnog prava)