Vesti

Evropski parlament - European Parliament

Podrška osnivanju REKOM u rezoluciji Evropskog parlamenta

Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta 27. 09. 2018. je razmotrio nacrt teksta rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji koji je podneo izvestilac David McAllistair. Poslanici su prvobitno podneli 239 amandmana, a taj broj je kroz pregovore poslaničkih grupa sveden na 27.

Na odeljak koji se bavi regionalnom saradnjom i dobrosusedskim odnosima podnet je sledeći amandman: „[Evropski parlament] ponavlja svoju podršku inicijativi osnivanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava na teritoriji bivše Jugoslavije (REKOM); podstiče vlasti u Srbiji da preuzmu njegovo uspostavljanje; ističe važnost ovog procesa i aktivno uključivanje svih regionalnih političkih lidera kako bi REKOM počeo sa radom bez daljeg odlaganja; skreće pažnju na Predlog akcionog plana za REKOM sa jasnim datumima i referentnin tačkama uspeha“.

Osim toga, EP poziva Srbiju da ponovo u potpunosti sarađuje sa trenutnim mehanizmom za međunarodne krivične tribunale i apeluje na srpske vlasti da nastave da rade na pitanju sudbine nestalih lica.

Konačni tekst rezolucije o Srbiji Odbor bi trebalo da usvoji između 7. i 8. 10. 2018, a završno glasanje očekuje se na plenarnom zasedanju Evropskog pralmenta koje se održava 28. i 29. 11. u Briselu.