Vesti

NVO-Gračanica/Graçanicë, Kosovo-21.02.2011.

Nacionalne konsultacije sa predstavnicima Kosovske strateško-akcione mreže

Nacionalne konsultacije sa predstavnicima Kosovske strateško-akcione mreže (KSAM) o Inicijativi za osnivanje REKOM organizovao je Centar za istraživanje, dokumentovanje i publikovanje (CRDP), u Gračanici/Graçanicë, na Kosovu, 21. februara 2011.

Na Nacionalnim konsultacijama učestvovao je 41 učesnik, od čega 18 predstavnika Kosovske strateško-akcione mreže, 10 posmatrača, 2 medija, 5 panelista i 6 organizatora i članova Koalicije za REKOM.

Konsultacije su pratili mediji KIM radio i Media Centar iz Čaglavice.

Diskusija je bila dinamična, i fokusirana. Učesnici su bili upućeni i informisani o Nacrtu statuta REKOM, uprkos tome što do sada nisu bili uključeni u proces. Većina učesnika je bila veoma aktivna tokom debate. Veliko interesovanje učesnika konsultacija da se pridruže Inicijativi za REKOM, a šestoro učesnika potpisalo je pristupnicu Koaliciji za REKOM.

Predlozi, mišljenja i preporuke

Saopštenje

Transkript