Vesti

Kosovo: Učenici bi trebalo da uče o ratnim zločinima

U školskim udžbenicima se treba naći i poglavlje o tranzicionoj pravdi, u okviru kojeg će učenici učiti o suđenjima za ratne zločine i suočavanju s prošlošću, smatra Fond za humanitarno pravo Kosova.

Direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, Bekim Blakaj, rekao je u petak na okruglom stolu u Prištini da se u školama treba učiti o tranzicionoj pravdi, kako bi mladi ljudi bolje shvatili šta se dogodilo tokom rata.

“Ne postoji udžbenik sa sadržajem o mehanizmima tranzicione pravde, a verujemo da svako treba da ima bar neka osnovna znanja o tranzicionoj pravdi”, rekao je Blakaj.

Dodao je da je važno da ovaj predmet bude deo nastavnog plana i programa, kako bi mladi ljudi znali više o mehanizmima traženja istine, kao što su komisije za istinu, reparacije za žrtve i institucionalne reforme.

“Verujemo da bi građansko obrazovanje bilo najprikladniji predmet koji bi obuhvatio tranzicionu pravdu i njene mehanizme i koji bi pokrio suđenja za ratne zločine, a mladi bi bili informisani o tome kako su ona organizovana, zašto je njihov broj mali i zašto nema načina da se uradi nešto više”, kazao je Blakaj.

Fond za humanitarno pravo Kosova je 2015. godine pripremio dokument o uključivanju tranzicione pravde u nastavni plan srednjoškolskog obrazovanja, u kom se navodi da učenici na Kosovu imaju iskrivljenu sliku o tome šta se dogodilo tokom rata.

“Kosovska omladina trenutno ne uči o pitanjima tranzicione pravde, što dovodi do zabrinjavajućeg deficita znanja o važnosti suočavanja s prošlošću”, kaže se u dokumentu.

U njemu se naglašava da situacija ima dalekosežne posledice za pomirenje, socijalnu stabilnost i mir.

Arber Salihu, osnivač Udruženja nastavnika istorije Kosova i koordinator za nastavu istorije u Ministarstvu prosvete, rekao je da u udžbenicima postoje pogrešne informacije o žrtvama rata, jer su knjige napisane odmah nakon sukoba, kada nije bilo tačnih podataka o žrtvama.

“Udžbenici istorije su morali da budu napisani za vrlo kratko vreme i to je bio hendikep”, rekao je Salihu.

Rekao je da postoje greške i druga pitanja koja bi morala da se reše, kao i potreba da se primene nove metode nastave.

“Savet Evrope je ključni promoter multidimenzionalnom pristupu izučavanju istorije, što zahteva korišćenje više izvora, bilo da se radi o dokumentima, statistikama ili mapama, o kojima bi učenici mogli da promišljaju i sami da dođu do zaključaka”, rekao je Salihu.

Fond za humanitarno pravo još od 2011. godine, u okviru svog programa tranzicione pravde, organizuje edukativne radionice u srednjim školama širom Kosova.

( Objavljeno na Balkan Insight, 27.10.2017. )