Vesti

KOSOVAPRESS: Zahteva se osvetljenje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, 15.04.2009.

KOSOVAPRESS

 

Priština, 15.04.2009. (Kosovapress)

 

Regionalna komisija “REKOM”, ima cilj stvaranje tačnih objektivnih i zvaničnih zapisa ratnih zločina i druga teška kršenje ljudskih prava, počinjenim u bivšoj Jugoslaviji posle 1991 godine.

U Prištini, u sredu, je održana prva konsultacija od deset konsultacije, koliko če ih biti održano od strane ove komisije tokom godine na Kosovu, sa ciljem informisanja šire javnosti raznih grupa. Takođe je najavljeno i održavanje konsultacija sa porodicama žrtava u buduče.

Pokazajuči stvarnog počinioca svih ratova na Balkanu, šef Fonda za humanitarno pravo, Bekim Blakaj je rekao da je ovo jedan dug process i da smo mi na prvom koraku tog procesa. Po njemu, treba još puno rada i puno debata, isto tako i puno novih ideja da bi se pristupilo ovom problem, ali i da je neophodno da se iznose na videlo ratni zločini počinjeni u prošlosti i da se one i institucionalno priznaju.

“Nisu ratovi u bivšoj Jugoslaviji bili potpuno podeljeni. U svim ratovima od Slovenije, Hrvatske, Bosnje i Hercegovine i na kraju na Kosovu, aktivan učesnik je bila Srbija sa njenim vojnim i poloicijskim institucijama, ali i sa državnim aparatom, tako da da i nalaženje dokaza bi bilo mnogo lakše ako bi imali jedan regionalan pristup”, je naznačio Blakaj.

Blakaj je priznao da bi nacionalne komisije našle samo jednu stranu medalje, stoga on vidi neophodnost regionalne saradnje nezavisno od toga da ima dosta postoječih dokaza od same strane rodbina.

Današnja debata je vođen samo sa delom civilnog društva i organizacija pošto još nema neke bližnje saradnje sa institucijama.

Uprkos tome, veliki broj organizacija koje se bave humanitarnim pitanjima naročito one koje se bave ljudskim pravima, imaju pozitivan pristup prema ovoj inicijativi i preko 100 organizacija o ljudskim pravima ušle su u koaliciju koja vodi pravo ka stvaranju jedne takve koalicije, također ima i puno društava porodica žrtava kao i individualaca.

Iniciativa o stvaranju Regionalne komisije započeta je gotovo pre dve godine  i još uvek se odžavaju razni debate i konsultacije o tome koja bi bila misija komisije i čime bi se ona bavila.