Vesti

Konkurs za transfer i sistematizaciju arhive procesa REKOM

06.05.2019

Fond za humanitarno pravo (FHP) objavljuje konkurs za osobu za transfer i sistematizaciju arhive procesa REKOM (od 2006. godine do danas)

Osoba će biti zadužena za konvertovanje video snimaka u MP4 format, a štampane dokumentacije u PDF formate i OCR (Optical character recognition), kao i za njihovu sistematizaciju prema celinama samog procesa REKOM.

Predviđen je angažman od dva meseca, sa punim radnim vremenom.

Biografiju (CV) poslati najkasnije do 10.05.2019. godine elektronskim putem na adresu regional@recom.link

Napomena: Prednost imaju kandidati sa iskustvom u konvertovanju i OCR-ovanju.