Vesti

Impunity Watch zahteva od parlamenata u regionu da započnu proceduru usvajanja Statuta REKOM-a.

t_REKOM-znak-mali

 

Nakon nedavnog usvajanja Nacrta Statuta REKOM-a, Impunity Watch zahteva od parlamenata u regionu država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije da preduzmu neophodne korake kako bi regionalna komisija za istinu bila što pre osnovana.

Nacrt Statuta REKOM-a usvojen je većinom glasova delegata prisutnih na Četvrtoj Skupštini Koalicije za REKOM (KOREKOM) održanoj u Beogradu 26. marta, 2011. Ovim događajem završena je serija javnih debata o Nacrtu Statuta REKOM-a u kojoj su hiljade organizacija i pojedinaca/pojedinki iz čitavog regiona potvrdile svoju želju da učestvuju u stvaranju jednog egzaktnog i sveobuhvatnog zapisa o nedavnim istorijskm događajima koje će u centar staviti žrtve ratnih zločina.

Predložena komisija zahteva podršku svih vlada država u regionu: kao što je u KOREKOM-u primećeno, ova komisija mora biti zvanična u svim državama koje su bile zahvaćene ratom koji je pratio raspad bivše Jugoslavije kako bi njeni nalazi bili od značaja za položaj žrtava i uticali na promenu načina gledanja na žrtve ratnih zločina.

Impunity Watch snažno podržava ovu inicijativu, podsećajući da žrtve teških ratnih zločina imaju pravo na istinu i da je suočavanje sa bolnim nasleđem prošlosti bitan preduslov za nastavak evropskih integracija, što je cilj svih zemalja Zapadnog Balkana.

Impunity Watch zato poziva parlamente svih država u regionu da urgentno pristupe razmatranju Nacrta Statuta REKOM-a i podrže ovu jedinstvenu priliku da preduzmu odlučnu akciju u borbi protiv nekažnjivosti za ratne zločine i teška kršenja ljudskih prava počinjene tokom devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije.

Impunity Watch se zalaže da u državama koje iza sebe imaju tešku ratnu prošlost budu pojačani napori za urvrđivanje odgovornosti za zvertsva počinjena u prošlosti.

Impunity Watch sarađuje sa nacionalnim organizacijama i grupama civilnog društva u nastojanju da obezbedi validne savete, da prati nivoe nekažnjivosti i zalaže se za individualna rešenja u ovoj oblasti.