Vesti

Dragutin Berghofer

27.07.2018

Izvod iz zapisa svedočenja Dragutina Berghofera

Predmet:Mrkšić i drugi (IT-95-13/1) „Vukovarska bolnica“

Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Marks Moore

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 01, 02. i 03.03.2006.

Dragutin Berghofer je jedan od sedmorice preživelih iz hangara u Ovčari gde su u novembru 1991. godine ljudi bili tučeni do smrti.

Produkcija: Koalicija za REKOM, decembar 2017.