Vesti

Debata „Politički okvir EU za podršku tranzicionoj pravdi i pomirenje u regionu“, Podgorica, 06.12.

DEBATA
Politički okvir EU za podršku tranzicionoj pravdi
6. decembar 2017, hotel Centre Ville (Capital Plaza), Podgorica

09h50 Registracija učesnika/ca

10h00 Pomirenje u regionu iz ugla Koaliicje za REKOM

Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Dino MUSTAFIĆ, filmski reditelj i javni zagovarač Inicijative za REKOM, BiH
Značaj pomirenja u regionu za bezbijednost Zapadnog Balkana i EU
Igor NOVAKOVIĆ, istraživač, ISAC fond, Srbija

Zašto treba potpisati sporazum o osnivanju REKOM-a u okviru Berlinskog procesa?

Ana RUDAN, savjetnica za komunikacije, WB6, Srbija
Eugen JAKOVČIĆ, medijski koordinator, Centar za suočavanje sa prošlošću – Documenta,
Hrvatska

Proces pomirenja, REKOM i saradnja mladih u region
Anita MITIĆ, direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava, Srbija

Moderatorka: Tamara MILAŠ, saradnica na programima u CGO-u i portparolka Koalicije za REKOM
u Crnoj Gori

11h30 -12h15 Diskusija

12h15-12h30 Zaključna razmatranja