Sve vesti

Prve regionalne konsultacije sa nevećinskim zajednicama na teritoriji bivse SFRJ

Skoplje, 29 januar –REKOM može da ohrabri vlasti u svim zemljama da ubrzaju suđenja za ratne zločine počinjene u ratovima 1991-2001 na području bivše Jugoslavije. Ovo je zaključak oko 50 predstavnika udruženja  nevečinskih zajednica i predstavnika nacionalnih veća manjinskih zajednica iz svih zemalja bivše Jugoslavije, koji danas sudeluju na Regionalnim konsultacijama o inicijativi za REKOM u Skoplju.

Čitaj dalje

Parlament Saveta Evrope doneo Rezoluciju o pomirenju

28.01.2011

Parlamentarna skupština je 26. januara 2011. godine usvojila Rezoluciju 1786 (2011) kojom izražava podršku naporima post-jugoslovenskih zemalja za uspostavljanje pomirenja i novih odnosa među državama, pozdravlja njihovu posvećenost regionalnoj saradnji i volju da prevladaju nasleđe prošlosti.

Čitaj dalje