Pravda i pomirenje

Treba podržati žrtve da govore pred sudom

Beograd, 23.april- Suđenje za ratne zločine pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima jedini su pravni instrumenti za utvrđivanje individualne krivične odgovornosti, ali nisu dovoljni za stvaranje zapisa o svemu što se desilo u oružanim sukobima u nekadašnjoj SFRJ, rekla je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić na debati o inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za činjenice o ratnim zločinima i svim žrtvama (REKOM).
Čitaj dalje