Osnivanje REKOM

Nacionalne konzultacije s mladima održane u Selcu

Mreža mladih Hrvatske, i Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, u četvrtak 3. prosinca 2009. u Selcu pored Crikvenice u okviru Skupštine Mreže mladih Hrvatske organizirali su Konzultacije s organizacijama mladih vezano za Inicijativu za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na području bivše Jugoslavije (REKOM).

Čitaj dalje

Branitelji ljudskih prava podržavaju osnivanje REKOM

Međunarodna organizacija Branitelji ljudskih prava (Civil Rights Defenders), ranije Švedski helsinški komitet za ljudska prava, uputila je Koaliciji za osnivanje REKOM pismo podrške za organizovanje debate u postjugoslovenskim zemljama o osnivanju u Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM).

Čitaj dalje