Osnivanje REKOM

Lokalne zajednice Crne Gore: Daćemo punu podršku Inicijativi za REKOM

Nacionalne konsultacije sa predstavnicima lokalnih vlasti i zajednica o Inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za ustanovljenje i javno iznošenje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM), održane su 14. septembra u Podgorici . Učesnici konsultacija dali su punu podršku inicijativi i istakli da treba stati uz svaki napor da se utvrde činjenice o žrtvama ratova koji su se dešavali na prostoru bivše Jugoslavije.

Čitaj dalje

Inicijativa za REKOM – Prvi put u Sloveniji

Pedesetak učesnika, novinara i urednika iz čitavog regiona nekadašnje SFRJ, uključujući i neke vrlo istaknute, pozdravilo je i podržalo inicijativu za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava (REKOM), a znatan broj njih se tom prilikom pridružio Koaliciji za REKOM.

Čitaj dalje

Prihvatanje prošlosti i gledanje na budućnost

Beograd, 7.septembar-  Predstavnici Koalicije za REKOM predstavili su pododboru Saveta Evrope za sprečavanje sukoba kroz dijalog i pomirenje, Inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje i javno iznošenje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM).

Čitaj dalje

Lokalne konzultacije o Nacrtu statuta REKOM-a Knin, 02. rujna 2010.

Buduću regionalnu komisiju prije svega vidimo kao snažan vjetar u leđa vladinim institucijama u rasvjetljavanju sudbine nestalih i to bez obzira na nacionalnost, zaključak je većine sudionika/ca koji su na kninskim konzultacijama sudjelovali ispred organizacija za zaštitu ljudskih prava, udruga/udruženja žrtava, obitelji žrtava stradalih i nestalih, organizacija mladih i ženskih grupa.

Čitaj dalje

Predsednik Josipović podržao Inicijativu za REKOM

Predsjednik Josipović je podržao ideju organizacija civilnog društva zemalja sljednica bivše SFRJ o osnivanju REKOM, koji će biti fokusiran na žrtve.
 
Predsjednik Josipović je istaknuo važnost jasnog razgraničenja mandata REKOM-a i nadležnosti postojećih državnih tijela. Izrazio je osobnu spremnost da u budućnosti surađuje sa zagovaračima Koalicije za REKOM i da doprinese ostvarenju ove inicijative.
Čitaj dalje

Rekom je način da se žrtvama vrati dostojanstvo, a počinioci da se osude.

Beograd,3.jul- Koliko članova REKOM treba da broji, na koji način treba da budu birani kao i koji su ciljevi kojima treba da se bavi komisija, raspravljano je na današnjim konsultacijama Inicijative za REKOM, sa porodicama i udruženjima žrtava. Učesnici skupa razmatrali su Nacrt Statuta Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava na područiju bivše Jugoslavije(REKOM) koji je sačinila radna grupa Koalicije za REKOM.

Čitaj dalje

Verske zajednice na Kosovu podržavaju REKOM

Prizren, 29.jul– Verske zajednice na Kosovu, bez izuzetka, podržavaju osnivanje nezavisne regionalne komisije koja će utvrđivati i javno publikovati dokaze o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na teritoriji bivše Jugoslavije u period 1991 – 2001. (REKOM).
 
Ovo je zajednički zaključak Islamske Zajednice Kosova, Katolicke crkve Kosova, Srpske pravoslavne crkve i drugih verskih zajednica okupljenih na Nacionalnim konsultacijama o Inicijativi za REKOM koje su održane u Prizrenu.
Čitaj dalje