Glas žrtava

Žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije nisu brojevi, već ljudi koji imaju svoje ime i prezime, svoje porodice i svoje sudbine.

Oni koji su preživeli, svedočili su pred Haškim tribunalom o masovnim zločinima koji su počinjeni. Koalicija za Rekom predstavlja 100 video zapisa njihovih iskaza.

Da se ne zaboravi.

U izvodima iz video zapisa može se čuti priča Agrona Beriše/Berisha, koji je na suđenju Slobodanu Miloševiću svedočio o ubistvu 49 članova porodice Berisha, u Suvoj Reci/Suharekë 25. i 26. marta 1999. godine. Može se čuti i svedočenje kosovske Albanke iz Podujeva, Sarande Bogujevci, koja je 1999, sa 14 godina bila svedok ubistva 14 žena iz porodica Bogujevci i Duriqi, kada je ubijeno osam članova njene uže porodice, a ona teško ranjena. Tu je i iskaz Nermina Karagića, koji je kao sedamnaestogodišnjak 1992. godine preživeo masakr u Ljubiji, u kojem je ubijen njegov otac. Svedokinja Milice Đurić, hrvatska državljanka srpske nacionalnosti, govori o mužu koji je 6. avgusta 1995. godine živ spaljen u krajinskom selu Đurići u dolini Plavno.

To su samo neka od svedočenja u predmetima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

 

Jasmin Odobašić

02.07.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Jasmina Odobašića Predmet: Krajišnik (IT-00-39) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Ahmo Hasić

02.07.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Ahme Hasića Predmet: Popović i drugi (IT-05-88) „Srebrenica“ Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Edvard Vulijami

01.07.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Edvarda Vulijamija/Edward Vulliamy Predmet: Stakić „Prijedor“ (IT-97-24) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Ismet Svraka

22.06.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Ismeta Svrake Predmet: Karadžić (IT-95-5/18) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Azim Medanović

19.06.2018
Izvod  iz video zapisa svedočenja Azima Medanovića Predmet: Krajišnik (IT-00-39) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Safet Tači

10.05.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Safeta Tačija Predmet: Mladić (IT-09-92) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Elvedin Pašić

15.04.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Elvedina Pašića Predmet: Mladić (IT-09-92) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Ivo Atlija

12.04.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Iva Atlije Predmet: Stakić „Prijedor“ (IT-97-24) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Zaštićeni svedok O

10.04.2018
Izvod iz svedočenja zaštićenog svedoka O Predmet: Krstić „Srebrenica – Drinski korpus“ (IT-98-33) Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje