Glas žrtava

Žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije nisu brojevi, već ljudi koji imaju svoje ime i prezime, svoje porodice i svoje sudbine.

Oni koji su preživeli, svedočili su pred Haškim tribunalom o masovnim zločinima koji su počinjeni. Koalicija za Rekom predstavlja 100 video zapisa njihovih iskaza.

Da se ne zaboravi.

U izvodima iz video zapisa može se čuti priča Agrona Beriše/Berisha, koji je na suđenju Slobodanu Miloševiću svedočio o ubistvu 49 članova porodice Berisha, u Suvoj Reci/Suharekë 25. i 26. marta 1999. godine. Može se čuti i svedočenje kosovske Albanke iz Podujeva, Sarande Bogujevci, koja je 1999, sa 14 godina bila svedok ubistva 14 žena iz porodica Bogujevci i Duriqi, kada je ubijeno osam članova njene uže porodice, a ona teško ranjena. Tu je i iskaz Nermina Karagića, koji je kao sedamnaestogodišnjak 1992. godine preživeo masakr u Ljubiji, u kojem je ubijen njegov otac. Svedokinja Milice Đurić, hrvatska državljanka srpske nacionalnosti, govori o mužu koji je 6. avgusta 1995. godine živ spaljen u krajinskom selu Đurići u dolini Plavno.

To su samo neka od svedočenja u predmetima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

 

Armin Baždar

27.07.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Armina Baždara Predmet: Karadžić (IT-95-5/18) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Hajrudin Karić

27.07.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Hajrudina Karića Predmet: Karadžić (IT-95-5/18) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Dragutin Berghofer

27.07.2018
Izvod iz zapisa svedočenja Dragutina Berghofera Predmet:Mrkšić i drugi (IT-95-13/1) „Vukovarska bolnica“ Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Josip Josipović

19.07.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Josipa Josipovića Predmet:Martić (IT-95-11) "Republika Srpska Krajina" Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Emil Čakalić

19.07.2018
Izvod  iz video zapisa svedočenja Emila Čakalića Predmet: Mrkšić i drugi (IT-95-13/1) „Vukovarska bolnica“ Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Adil Medić

19.07.2018
Izvod  iz video zapisa svedočenja Adila Medića Predmet: Mladić (IT-09-92) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Rašeljka Grmoja

18.07.2018
Izvod  iz video zapisa svedočenja Rašeljke Grmoje Predmet: Martić (IT-95-11) „Republika Srpska Krajina“ Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Ibro Osmanović

18.07.2018
Izvod iz video zapisa svedočenja Ibre Osmanovića Predmet: Krajišnik (IT-00-39) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Ramiz Mujkić

17.07.2018
Izvod  iz video zapisa svedočenja Ramiza Mujkića Predmet:Krajišnik (IT-00-39) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Luka Brkić

17.07.2018
Izvod  iz video zapisa svedočenja Luke Brkića Predmet:Martić (IT-95-11) „Republika Srpska Krajina“ Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje

Rajif Begić

17.07.2018
Izvod  iz video zapisa svedočenja Rajifa Begića Predmet:Krajišnik (IT-00-39) Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) Čitaj dalje