Vesti

Midhet Mujkanović

13.07.2018

Izvod iz video zapisa svedočenja Midheta Mujkanovića

Predmet: Mrđa (IT-02-59) „Planina Vlašić“

Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Alan Tieger

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja: 22.10.2003.

Midhet Mujkanović je bio u svom selu Jakupovići kada je počeo napad jedinica tadašnje Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija.

Produkcija: Koalicija za REKOM, septembar 2017.