Lajme

Themelimin e KOMRA-ës e përkrahen 44.600 qytetarë nga rajoni

Për dymbëdhjetë ditë kampanje, themelimin e Komisionit Rajonal për përcaktimin e fakteve për krime lufte dhe shkelje të tjera të rënda të të drejtave të njeriut që kanë ndodhur në territorin e ish RSFJ-së që  nga periudha 1. janar 1991 deri me 31.dhjetor 2001 e përkrahen 44.600 qytetarë nga  rajoni.

Të mërkurën, 24.maj, në Beograd (700) dhe në Bujanoc  (331), janë mbledhur 1.031 nënshkrime përkrahëse për themelimin e Komisionit Rajonal, në Sarajevë 700, në Prishtinë 382, Banja Llukë 314 dhe në  Zagreb 92.  Peticionin në sajtin  recom.link  e kanë nënshkruar 3 persona.