Fushata e KOMRA-s

Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës dr. Ferid Agani përkrahi themelimin e KOMRA-s

Ministri i Shëndetësisë në Qeverinë e Republikës së Kosovës dr. Ferid Agani ka nënshkruar përkrahjen Nismës për themelimin e KOMRA-s, Komisionit Regjional e cila do të vërtetojë dhe bëjë publike faktet mbi krimet e luftës dhe shkeljet tjera të rënda të drejtave të njeriut në ish-Jugosllavi në periudhën kohore 1991-2001.

Lexo më shumë

Në Kosovë 20 shtande për mbledhjen e nënshkrimeve

Shtandet për mbledhjen e nënshkrimeve në përkrahje të Nismës për KOMRA janë vendosur në 20 qytete të Kosovës. Nënshkrimet mblidhen në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Gjilan dhe Podujevë në bulevarde, stacione të autobusëve, qendra tregtare, përballë objekteve shëndetësore, komunave, qendrave sportive dhe rinore, objekteve fetare, bibliotekave etj.

Gjithashtu, fushata për mbledhjen e nënshkrimeve në Kosovë realizohet “derë më derë”.

Lexo më shumë