Lajme

Lutfi Ramadani

17.08.2017

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë së Lutfi Ramadanit

Lënda: Vlastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Tove Nilsen

Gjykatësi: Kevin Parker, kryesues

Data e dëshmisë: 16.02.2009.

Lutfi Ramadani, një shqiptar i Kosovës nga Krusha e Vogël , i lindur në vitin 1944, i martuar, baba i katër fëmijëve prej të cilëve dy kanë vdekur  më 26. mars 1999. Atë ditë, policia serbe ka granatuar fshatin dhe ka djegur shtëpitë shqiptare, numëri më i madhë i fshatarëve është fshehur në shtëpin Sejdi Batushës. Policia serbe ka hyrë në oborrin e kësaj shtëpie,ka urdhëruar ndarjen e burrave nga gratë ,dhe 109 burra, ndër të cilët ishin djem të moshës 13 dhe 14 vjet, janë mbyllur në një shtall. Të gjithë janë vranë dhe djegur.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, prill 2017.