Lajme

Konsultimet në Graçanicë me përfaqësuesit e OJQ-ve

Të hënëm më 21 shkurt në Graçanicë do të organizohen konsultimet Nacionale me përfaqësuesit e Rrjetit kosovar të veprimit strategjik (RrKVS) mbi Nismën për KOMRA. Fillimi është në ora 10 në restorantin “Ognjishte”.

RrKSV rrjeta mbledhë OJQ-të serbe të cilat punojnë në Kosovë. Konsultimet i organizon Qendra për hulumtim, dokumentim dhe publikim.