Lajme

Konsultimet nacionale me shoqërinë civile në Shkup

Konsultimet nacionale me shoqërinë civile në Shkup, të organizuara në Shkup më 20.11.2010