Dokumente dhe publikime

Rekomanduar:

 

 

Themelimi i KOMRA-s

Ndryshime Statuti KOMRA I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA Këshilli Rajonal PE nxit qeverinë e Serbisë që ta merr iniciativën për themelimin e KOMRA-s Përkrahja ndërkombëtare Rezoluta e Parlamentit Evropian për Serbinë
RECOM Roadmap Përmbledhje e politikave: Si mundet Bashkimi Evropian për t’i kontribuuar pajtimit të vendeve post-jugosllave Procesi konsultativ: maj 2006 – shkurt 2011 !Zëri Nismës për KOMRA

Humbjet njerëzore, kampet dhe objektet e tjera të ngujimit

Human Losses Suffered by Serbia and Montenegro (SRJ)
Documenting Human Losses in Croatia during the War 1991 – 1995
Liber kujtimi i kosoves
Documenting camps and other detention center in Bosnia and Herzegovina

Drejtësia tranzicionale dhe pajtimi

A lecture by Eduardo Gonzales Guatelaman Experience in Dealing with the Past Model law on the rights of civilian victims Edukimi në drejtësinë tranzicionale në Kosovë [dokument i politikës] Post-war Memorialisation and Dealing with the Past in the Republic of Kosovo – publication Collection of Texts: Transitional Justice And Reconciliation In Post-Yugoslav Countries Publication :: Forum for Transitional Justice Collection of Texts: Transitional Justice And Reconciliation In Post-Yugoslav Countries
Drejtësia tranzicionale në vendet post jugosllave Raport për vitin 2010-2011 Transitional Justice in Post-Yugoslav Countries 2007 Transitional Justice in Post-Yugoslav Countries 2006 Transitional justice report 1999-2005
Unofficial Truth Projects Studimet krahasuese mbi efektet e komisioneve mbi të vërtetën Përmbledhje Fragment nga libri Komisioni për të Vërtetën Përkthimi i ligjeratave të Mark Freeman Komisionet për të vërtetën – faktet dhe mitet Is Unconditional Forgiveness Ever Good? [Paper] Political Reconciliation: With or Without Grand Narratives? [Paper] Seeking Justice in a Divided Region: Text Analysis of Regional Civil Society Deliberations in the Balkans The psychological cost of reconciliation EU Approaches to Justice in Conflict and Transition Education and Transitional Justice: Opportunities and Challenges for Peacebuilding [report] The EU’s Policy Framework on support to transitional justice A Study of Victim Participants at the International Criminal Court Reconciliation, Stanford Encyclopedia of Philosophy The Berlin Report of the Human Security Study Group Commemorating Srebrenica The memorialization of Srđan Aleksić in post-Yugoslav countries