Lajme

Dëshmitari K-25

13.10.2017

Pjesë nga video dëshmia K-25

Lënda: Sllobodan Milosheviq  ( IT-02-54)

Gjykata: Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish Jugoslavinë (TNPJ)

Prokurori: Geoffrey Nice

Gjyqtar: Richard May, kryesues

Data e dëshmisë: 09.07.2002.

Dëshmitari K-25 ka qenë pjesëtarë i Njësive të Posaçme të Policisë së MPB-së së Serbisë. Në vitin 1998 ka qenë gjashtë herë në Kosovë, kurse në vitin 1999 njëherë. Dëshmitari, gjatë bombardimeve të NATO-s ka qenë në përbërje të çetës së shtatë të Detashmentit 23 të NjPP, prej gjithsejtë dhjetë. Në secilën çetë kanë qenë prej 150 deri 180 pjesëtarë. Çeta e tij ka qenë e sistemuar në linjën prej fshatit Xërxë/Zrze deri në Krushë e Vogël/Mala Kru­ša, në rrugën Gjakovë/Đako­vi­ca/ – Pri­zren.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA korrik, 2017.