Lajme

Debat “Procesi i Berlinit dhe Pajtimi në Rajon”, Prishtinë, 29.11.2017.

 

“Procesi i Berlinit dhe Pajtimi në Rajon”

DEBAT

Prishtinë, 29.11.2017, 11:00h, salla e konferencës në bibliotekën e

qytetit ” Hivzi Sulejmani”

 

 

Rendi i ditës:

 

  • Fjalë hyrëse : Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv, moderator (2 min)
  • Pse duhet të nënshkruhet Marrëveshja e KOMRA-s në kuadër të Procesit të Berlinit: Ana Marjanoviq Rudan, bashkëpunëtore ne projektin KOMRA (10 min)
  • Shkurtimisht rreth procesit të Berlinit
  • Rëndësia për sigurinë e rajonit dhe BE-së dhe rëndësia për realizimin e projekteve

ekonomike të Procesit të Berlinit

  • Procesi i Pajtimit, KOMRA dhe Bashkëpunimi i të rinjve në rajon: Anita Mitiq drejtoresh YIHR (8 min)
  • Pajtimi në rajon nga këndvështrimi i Kosovës: Adriatik Kelmendi, avokues publik i Iniciativës KOMRA Kelmendi (5 min)
  • Mësimet për strategjinë e ardhshme të drejtësisë tranzicionale të BE-së: Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv FDHK (5min)
  • Diskutim