Themelimi i KOMRA-s

Të kërkohet drejtësi me drejtësi

BEOGRAD, 16 qershor – Bashkësitë fetare përkrahin krijimin e një trupi regjional e cila do të merret me viktimat e krimeve të luftës, u konkludua në konsultimet nacionale me bashkësitë fetare mbi themelimin e Komisionit Regjional për konstatimin e fakteve mbi të gjitha viktimat e luftërave nga viti 1991 deri në vitin 2001 (KOMRA).

Lexo më shumë