Drejtësia dhe pajtimi

Kërkohet përpjekje më e madhe në ndriçimin e fatit të personave të zhdukur në Kosovë

Me rastin e shënimit të Ditës Kombëtare të Personave të Zhdukur në Kosovë, koalicioni për KOMRA në Kosovë kërkon nga Institucionet e shtetit të Kosovës që të bëjnë më shumë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Komunikatë për medie e Koalicionit për KOMRA me rastin e Ditës Kombëtare të Personave të Zhdukur:

Lexo më shumë

Forumi I shtatë regjional për drejtësinë transicionale: Pa zërin e viktimave nuk ka pajtim

Zagreb,17.10.- Forumi I shtatë regjional për drejtësinë transicionale përfundoi me vlerësimin e përbashkët të pjesëmarrësve se puna e komisionit të ardhshëm regjional duhet të bazohet mbi vullnetin e viktimave, detyrën e shtetit dhe pavarësisë së Komisionit Regjional për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës në hapësirën e ish-Jugosllavisë (KOMRA).

Lexo më shumë

Koalicioni pёr KOMRA nё lidhje me ditёn Ndёrkombёtare tё tё zhdukurve

Koalicioni pёr KOMRA thёrret publikun dhe institucionet tё shteteve post-jugosllave tё pёrkrahin themelimin e KOMRA-s. Ky komision regjional do tё konstatojё faktet mbi tё gjitha krimet e luftёs dhe shkeljeve tjera tё rёnda tё drejtave tё njeriut nga viti 1991 deri nё vitin 2001 nё territorin e ish-RSFJ-sё. Ndriqimi i fatit tё tё zhdukurve ёshtё prioritet i saj.
Lexo më shumë