News

Zaključen zadnji posvet o osnutku Statuta REKOM

t_REKOM-znak-mali

Sarajevo, 29.1.2011

Zadnji nacionalni posvet s predstavniki nevladnih organizacij o osnutku Statuta Regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na območju nekdanje Jugoslavije (REKOM) je potekal v znak podpore Pobudi za REKOM. Okrog 30 nevladnim organizacijam je bil predstavljen osnutek Statuta, naloge in cilji, pristojnost bodoče komisije, pooblastila in volitve članov in članic. Udeleženci so imeli priložnost podati svoje mnenje o vseh členih osnutka Statuta pred njegovim prejetjem v marcu v Sarajevu v času osmega Regionalnega foruma za tranzicijsko pravičnost. Razprava je bila zelo zanimiva in konkretna. Goran Bubalo, direktor projekta Catholic Relief Services (CRS) in član Mreže miru, je rekel, da je z razpravo o osnutku Statuta zadovoljen, hkrati pa je Pobudi za REKOM izrazil popolno podporo.

»Pobuda za REKOM je trenutno najpomembnejši proces, ki lahko doprinese k soočanju s preteklostjo in vzpostavitvi trajnega miru v regiji. Velik del članic Mreže miru je vključenih tudi v Pobudo za REKOM,« je rekel Bubalo. Radmilo Golijan, predsednik Lige za zaščito zasebne lastnine in človekovih pravic iz Trebinja, je dejal, da je Statut kvalitetno pripravljen, vendar se šele začenja lobiranje za njegovo sprejetje pri politikih.

»Nevladne organizacije so podale svoje mnenje o statutu in razprava je potekala v duhu uspeha Pobude za REKOM. Govorci so udeležencem jasno predstavili najpomembnejše člene statuta. Lobiranje za statut se šele začenja,« je rekel Golijan. Amir Kulaglić, član Koordinacijkega sveta Koalicije za REKOM, je dejal, da je pritisk na politike, naj ustanovijo REKOM, neizogiben.

»Danes so bili na posvetu nekateri predstavniki združenj, ki so dolgo upočasnjevala celotno pobudo, a so pokazali pozitiven odnos do Pobude, kar je zelo pomembno. Če bi bilo odvisno od civilne družbe, bi bila Komisija hitro ustanovljena. Vendar Komisijo ustanovijo parlamenti, zaradi tega bomo morali skozi organizirano delo vršiti pritisk na politike, da sprejmejo Statut in da ustanovijo REKOM,« je rekel  Kulaglić.

Posveti o osnutku Statuta  REKOM se izvajajo od maja 2010. Statut REKOM in milijon podpisov v znak podpore iz celotne regije bo 1. junija predano vsem parlamentom v državah nekdanje Jugoslavije s pozivom, da se ustanovi Regionalna komisija za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na območju nekdanje Jugoslavije  (REKOM).