News

Združenja žrtev – Priština/Prishtinë, Kosovo – 17. 12. 2010

17.11.2010

Regionalne konzultacije z združenji žrtev in družinami žrtev o Osnutku statuta REKOM-a

V prisotnosti več kot sedemdesetih predstavnikov združenj družin žrtev s področja bivše Jugoslavije so v Prištini potekale regionalne konzultacije o Osnutku Statuta bodoče Regionalne Komisije za ugotavljanje in javno izrekanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic v bivši Jugoslaviji (REKOM).

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Nacrt statuta

transkript