News

Študenti – Zagreb, Hrvaška – 17. 12. 2010

17.12.2010

Regionalne konzultacije s študenti in mladimi znanstveniki o osnutku statuta REKOM-a

Iniciativa mladih za človekove pravice Hrvaška, Legalis, Zagreb, je v petek 17. 12. 2010 v imenu Koalicije za ustanovitev Regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na področju bivše SFRJ – Koalicije za REKOM organizirala  regionalne konzultacije o Osnutku Statuta REKOM-a s študenti in mladim znanstveniki s področja prava, politologije, sociologije in zgodovine.

Na konzultacijah se je zbralo več kot 50 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije. Srečanje je potekalo v dvorani Rektorata Univerze v Zagrebu.

Uvodne predstavitve na srečanju so imeli/imele: Marijana Toma (Delovna skupina za pripravo Osnutka Statuta REKOM-a), Vesna Teršelič (vodja Documente –Centra za soočanje s preteklostjo) ter Mario Mažić in Ivan Novosel (Iniciativa mladih za človekove pravice Hrvaška).

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Osnutek statuta – komentarji

prepis