News

Posvet s slovensko civilno družbo o Pobudi za REKOM

t_REKOM-znak-mali

V torek, 22. marca 2011 je Mirovni inštitut v imenu Pobude za REKOM organiziral posvet s predstavniki zainteresirane civilne družbe o ustanovitvi Regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na prostoru nekdanje Jugoslavije med letoma 1991 in 2001 (REKOM).

Med tridesetimi udeleženci so bili predstavniki Civilne iniciative izbrisanih aktivistov, Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Bošnjaške kulturne zveze Slovenije, Mednarodnegainštitutaza bližnjevzhodne in balkanske študije(IFIMES) ter nekateri strokovnjaki – prof. dr. Milan Brglez, prof. dr. Svetlana Slapšak, dr. Vera Kržišnik Bukić in drugi. Kot opazovalci na posvetu pa so bili tudi predstavniki Ministrtsva za notranje zadeve, Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji ter Veleposlaništev Republike Hrvaške in Republike Srbije v Sloveniji.

Udeleženci so izrazili strinjanje s prizadevanjem Pobude, da se ustanovi regionalna meddržavna komisija (REKOM) za prostor nekdanje SFRJ ter so poudarili, da je regionalni pristop najbolj adekvaten za obravnavanje zločinov in hudih kršitev človekovih pravic iz devetdesetih let. Obenem pa so predstavniki izbrisanih, še enkrat poudarili pomembnost regionalne komisije, ki s pomočjo javnega pričevanja žrtev, preiskovanja dejstev in izpostavljanja moralne odgovornosti uradnikov, lahko prispeva k moralnem zadoščenju žrtev s celotnega prostora nekdanje Jugoslavije. Pomemben  sklep razprave pa je bil, da bodoča meddržavna komisija z utemeljenim ugotavljanjem dejstev lahko postavi zdravo osnovo za nadaljnje zgodovinske interpretacije vojn in dogodkov, ki so jim sledili, na prostoru nekdanje Jugoslavije. Različne interpretacije so v demokratičnih družbah vedno dobrodošle, vendar se morajo gibati znotraj mej nedvomnih dejstev. S tem bi REKOM lahko pomembno prispevala k spremembi prepričanja javnega mnenja o storjenih kršitvah človekovih pravic in se postavila nasproti političnim manipulacijam in zanikanju zločinov. Sam posvetovalni proces Pobude za REKOM, ki poteka v regiji že vrsto let, pa je pomemben tudi za mlajše generacije in njihovo dojemanje nedavne zgodovine ter lahko pomaga pri zmanjšanju sovražnega govora v vseh družbah regije, so izpostavili udeleženi.

V dinamični, vendar konstruktivni razpravi so udeleženci, kot na prejšnjih regionalnih in lokalnih tovrstnih posvetih, podali svoje sugestije in komentarje na Osnutek Statuta, ki ga je predstavila članica Delovne skupine za izdelavo Statuta REKOM, Marijana Toma. Posvet pa je potrdil, da se problem izbrisa nedvomno in upravičeno vključuje v kategorijo »hude kršitve človekovih pravic« in da bi ga bodoča regionalna komisija nedvomno obravnavala.

Na posvetu pa se je več posameznikov in organizacij včlanilo v Koalicijo za REKOM. Koalicija pa bo Statut bodoče regionalne meddržavne komisije predstavila vladam in predsednikom držav naslednic nekdanje Jugoslavije junija 2011. Več na www.zarekom.org.

V Sloveniji so iz politične sfere Pobudo podprli predsednik Državnega zbora Pavel Gantar ter evropska poslanca Tanja Fajon in Jelko Kacin.