News

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela Resolucijo o spravi in političnem dialogu med državami nekdanje Jugoslavije

28.01.2011

t_REKOM-znak-mali

Parlamentarna skupščina je 26. januarja 2011 sprejela Resolucijo1786 (2011), s katero izraža podporo naporom post-jugoslovanskih drža vzavzpostavite vsprave in novih odnosov med državami, pozdravlja njihovo posvečenost regionalnemu sodelovanju in voljo, da prevladajo dediščino preteklosti.  V Resoluciji je posebej poudarjena podpora pobud inevladnih organizacij iz post-jugoslovanskih držav za ustanovitev Regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih  na območju nekdanje SFRJ (REKOM), katere cilj je izraziti spoštovanje in priznati vse žrtve.

Pred sprejetjem Resolucije je poročevalec Komiteja za zunanje zadeve Sveta Evrope gospod Pietro Marcenaro podal poročilo in na zasedanju Parlamentarne skupščine 26. januarja 2011 pozval vse države na območju nekdanje Jugoslavije, da ne glede na svoj položaj sodelujejo pri ustanovitvi REKOM, da bi ta komisija uresničila funkcijo popolne sprave in priznanja žrtev.

Predsednik Republike Srbije Boris Tadić je kot gost Parlamentarne skupščine 26. januara 2011 še enkrat izrazil podporo ustanovitvi REKOM in trdno prepričanje, da je politika sprave dobila podporo v regiji.

Nataša Kandić je 26. januara 2011 govorila pred Komitejem za zunanje zadeve o razvoju Pobude REKOM, pri čemer je poudarila, da ima Pobuda REKOM ob močni podpori civilnih družb post-jugoslovanskih držav bodočnost kot meddržavni projekt.

Resolucijo

Priporočila