Kaj je Koalicija za REKOM?

Gre za omrežje organizacij civilne družbe iz postjugoslovanskih držav, ki si prizadevajo za ustanovitev  uradne Regionalne komisije za ugotavjanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic, storjenih na ozemlju nekdanje SFRJ v obdobju od 1. januarja 1991 do 31. decembra 2001.

Koalicija je bila ustanovljena 28. oktobra 2008 v Prištini na Kosovu v okviru Četrtega foruma za tranzicijsko pravičnost po odločitvi 100 nevladnih organizacij za človekove pravice, organizacij mladine in združenj družin pogrešanih in bivših ujetnikov iz taborišč, udeleženih na tem forumu. Do maja leta 2014 je Koalicija za REKOM ob sebi zbrala 2050 nevladnih organizacij za človekove pravice, združenj ujetnikov iz taborišč, beguncev, družin pogrešanih, pa umetnikov, pisateljev, pravnikov in drugih posameznikov, ki zagovarjajo idejo, da države nastale na ozemlju bivše Jugoslavije ustanovijo Regionalno komisijo, ki naj ugotovi dejstva o tem kar se je tu dogajalo v bližnji preteklosti.

Koalicija za REKOM je v obdobju od maja 2006 do 26. marca 2011 izvedla konzultativni proces o potrebah in pričakovanjih žrtev glede storjenih zločinov (devet konzultacij in trije forumi za tranzicijsko pravičnost) in je potem na temelju doseženega popolnega soglasja o potrebnosti ustanovitve meddržavnega izvensodnega organa, ki se bo osredotočal na izkušnje žrtev, organizirala 110 konzultacij in šest forumov o ciljih, nalogah, aktivnostih in pooblastilih tega organa: proces je bil zaključen s sprejetjem Predloga statuta REKOM-a 26. marca 2011.

Koalicijo za REKOM vodi Skupščina članov in članic Koalicije. Tehnično in strokovno podporo Koaliciji nudi Regionalni svet, ki ga vodi koordinatorica projekta/postopka REKOM Nataša Kandić, sestavljajo pa ga predstavniki desetih nevladnih organizacij iz postjugoslovanskih držav: Fond za humanitarno pravo (Srbija), Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa za ljudska prava u Hrvatskoj, Udruženje za tranzicionu pravdu, odgovornost i sjećanje u BiH (TPOS), Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (BiH), Fond za humanitarno pravo Kosovo, Centar za građansko obrazovanje (Crna Gora), Centar za istraživanje i kreiranje politika (Makedonija), Civic Link (Slovenija) in Centar za istraživanje religije, politike i društva (Srbija). Politično zagovarjanje Pobude REKOM, ki ima za cilj prenos s civilne na politično raven, izvajajo javni zagovorniki Pobude Rekom in iniciatorki Pobude REKOM Nataša Kandić in Vesna Teršelić (Documenta, Hrvatska). Prizadevanje zagovornikov je privedlo do odločitve predsednika/Predsedstva BiH, da imenuje osebne odposlance za REKOM. Odposlanci so dobili nalogo analizirati Statut REKOM-a, ki ga je predložila Koalicija za REKOM, ugotoviti ustavne in pravne možnosti za ustanovitev REKOM-a v vsaki posamezni državi. Odposlanci za REKOM so ob tehnični podpori Koalicije za REKOM začeli z delom 8. septembra 2013. Zadnji sestanek je bil sklican 4. maja leta 2014. Do konca maja leta 2014 bodo odposlanci predsednikom/Predesedstvu BiH predali dokument Spremembe Statuta REKOM-a, ki se nanaša na rešitve, navedene v Predlogu Statuta Koalicije za REKOM z dne 26 marca leta 2011. Po pregledu, ki vključuje možne dodatne spremembe, bodo predsedniki/Predsedstvo BiH obvestili Koalicijo za REKOM o pravnih, ustavnih in političnih možnostih za ustanovitev REKOM-a.

Skupščina članov in članic Komisije za REKOM bo mnenje/dokument predsednika/Predsedstva BiH obravnavala in odločala o podpori ali zavrnitvi. Skupščina bo sklicana najpozneje konec septembra leta 2014.

 

Statut Koalicije za REKOM

Statut Koalicije za REKOM je bil sprejet 15. oktobra 2010 v Zagrebu na Skupščini članov koalicije pred začetkom Sedmega regionalnega foruma o tranzicijski pravičnosti. Spremenjen in dopolnjen je bil na Skupščini Koalicije za REKOM v Sarajevu, 26. junija 2011.

 

 

Partnerske organizacije v projektu REKOM:

Humanitarian Law Center, Serbia

HLC Kosovo

Youth Initiative for Human Rights in Serbia

Youth Initiative for Human Rights in Croatia

Documenta – Centre for Dealing with the Past, Croatia

Transitional justice, responsibility and memory, Bosnia and Herzegovina

Center for Research and Policy Making, Macedonia

Center for Democracy and Transitional Justice, Bosnia and Herzegovina

Centre for Civic Education, Montenegro

Centre for the Study of Religion, Politics and Society, Serbia

 

Člani regionalnega sveta Koalicije za REKOM:

Seznam članov